Logo Meer in verbinding coach leiderschap communicatie

Verbindende Communicatie

NonViolent Communication - Marshall Rosenberg

Het NVC proces  of Geweldloze Communicatie is ontwikkeld door Marshall Rosenberg. Zijn inspiraties komen voort uit persoonlijke levenservaringen en studies van de menselijke natuur en processen. In Nederland wordt dit vaker Verbindende Communicatie genoemd omdat dit zo duidelijk het doel weergeeft wat we beogen.

Uit ervaring

Als joods kind groeide hij op in Detroit en kwam al vroeg in aanraking met discriminatie en geweld. Het is hem een leven lang blijven fascineren waarom mensen elkaar veroordelen en in geweld terecht komen, en hoe dat anders zou kunnen. 

Zijn onderzoek heeft geresulteerd in de ontwikkeling van het GC proces zoals we het nu kennen en wereldwijd ondersteuning biedt.

Enthousiast ontvangen

In vele organisaties, groepen en huizen wordt al enthousiast gewerkt op basis van dit VC proces. Bij bedrijven, teams en ZZP’ers biedt het een welkome ondersteuning in het werk en de werkprocessen. Actieve woongemeenschappen, gezinnen, scholen en partners gebruiken dankbaar de handvatten om ermee te bemiddelen, verhelderen en dieper te verbinden met elkaar.

Zoeken

Aanbod trainingen:

Rosenberg verlangde naar
Een wereld waarin mensen in gelijkwaardigheid kunnen samenleven, en ieders behoeften ertoe doen.

Psycholoog 

In 1962 ontving Marshall een PhD Klinische Psychologie van de Universiteit Wisconsin. Daar ontmoette hij zijn mentor, Carl Rogers, die hem wees op de vaardigheid en waarde van empathisch luisteren. 

Ook Mahatma Gandhi en zijn filosofie van ‘ahimsa’ inspireerde hem om vertaalslagen te zoeken.

Hoe kunnen we geweldloosheid in praktijk leven; in woorden, daden en gedachten?

Ahimsa is onderdeel van het religieuze, spirituele of filosofische concept van geweldloosheid en eerbied voor het leven. Het wordt soms vertaald als “de overvloedige liefde die opkomt wanneer alle haat, boosheid en verwarring in het hart tot bedaren zijn gekomen.”

Praktisch en diepgaand

Een van Rosenberg’s conclusies was, dat we als mens van nature gemaakt zijn om bij te dragen aan elkaars geluk. Dat we ons daarbij geen groter cadeau kunnen geven dan elkaar te verstaan, door helder te communiceren over wat er in ons leeft, te luisteren naar wat er in de ander leeft, en af te stemmen over wat er nodig is om ons beider leven te verrijken.

 

Verbindende Communicatie kun je daarin zien als een non-dualistische weg. Dat betekent dat alles -zonder te veroordelen- gedacht, gevoeld en ervaren kan worden. En dat we daar met mededogen naar kunnen kijken.

Daarbij heeft hij een praktisch toe te passen model ontwikkeld; concrete vaardigheden die geoefend kunnen worden.

 

Wereldwijd en dicht bij huis

Marshall Rosenberg’s leven stond in het teken van bijdragen aan meer vrede en verbinding in de wereld. Dat deed hij als leraar, visionair, inspirator, schrijver en bemiddelaar. Met humor en zeer betrokken bij het leed van anderen.

Hij ontwikkelde in de jaren zestig een model om empathisch en eerlijk met jezelf en anderen om te communiceren.

In 1984 heeft hij het Center voor NonViolent Communication (CNVC) opgericht om zijn nalatenschap te continueren en inmiddels is dit een enorm netwerk van gecertificeerde en niet gecertificeerde trainers wereldwijd, die zijn werk voortzetten.

Uitgangspunt Verbindende Communicatie

Alles wat we doen of niet doen, zeggen of niet (durven) zeggen, doen we om een behoefte te vervullen. De intentie van GC is om, doordrongen van dit besef, steeds meer te luisteren, spreken en leven vanuit verbondenheid & respect voor eigen en andermans behoeften.

Je leert in een training:  

 • helder verwoorden zonder te oordelen
 • staan voor wat je nodig hebt in verbinding met de ander
 • empathisch luisteren naar jezelf en de ander
 • knopen ontwarren
 • conflicten verhelderen
 • beter aansluiten in gesprek

De mogelijkheden

in eigen studio (voor actuele data zie agenda )

 • Eendaagse kennismaking en themadagen ter verdieping
 • Tweedaagse basis- of verdiepings-trainingen
 • Oefengroep: knipkaart voor 10 keer, 6 maanden geldig.
 • Jaartraject Levenskunst: 15 dagen verdieping en integratie
 • Pakket 1: Basis 1,  2daags + 10 x oefengroep met 5% korting
 • Pakket 2: Basis 1, 2daags, 10 x oefengroep + Basis 2, 2daags vervolg met 10% korting
 • teamtrainingen per dag of dagdeel 
 • inspiratie dag(-delen)

Wat anderen zeggen