Logo Meer in verbinding coach leiderschap communicatie

Verklaring aangaande de wet op Privacy.

Arnhem, 15 -11- 2022

Beste lezer,

Misschien kent u ons daar al in, maar ik wil u graag laten weten dat ik waarden als veiligheid, privacy, integriteit, afstemming en zorg voor elkaar ten diepste waardeer. Zowel in mijn werk, met opdrachtgevers, klanten, deelnemers alsook privé en voor alle levende wezens op deze aarde.

Als bedrijfseigenaar doe ik mijn best om alle marketing communicatie met u integer en respectvol te doen, en daarbij wil ik tegelijkertijd zorgdragen voor mijn behoefte aan duurzaamheid en voortbestaan als bedrijf waarmee ik het gedachtegoed wat ik uitdraag zo ver als mogelijk kan laten reiken.

In het kader van de AGV en beleidsregels vanuit de EU heb ik mijn privacy gewoonten bewuster gemaakt en hieronder beschreven.

 

Contactgegevens:

Hans Tiemeijerhof 17, 6836MK Arnhem +31 06 10877692
H.C.W. Willems is als ZZP’er ook de ‘Functionaris Gegevensbescherming’ van Meer In verbinding en is te bereiken via helmie@meerinverbinding.nl

 

Persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website van onze nieuwsbrief aan te maken, in correspondentie, in gesprek of telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoons- of bedrijfsgegevens

Deze verwerken wij slechts ten behoeve van persoonlijke of bedrijfsmatige afstemming. We verwerken uw gegevens voor de volgende doelen:

 • −  Het afhandelen van uw betaling

 • −  Verzenden van onze nieuwsbrief

 • −  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • −  U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • −  Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Helmie Willems van Meer In Verbinding neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Arnhem, 15  -11- 2022

 

Wij maken wel gebruik van:

 • −  Mailchimp voor het aanmaken en versturen van nieuwsbrief en online campagnes.

 • −  Wordpress voor het maken en onderhouden van onze website.

 • −  Hostingbedrijf voor het onderhouden en beschermen van onze online webomgeving

 • −  Facebook ten behoeve van promotie, doelgroepbepaling en berichtgeving.

 • −  Een geregistreerd administratiekantoor voor het verwerken van de jaargegevens.

 • −  Bedrijfs- en persoonsgegevens opgeslagen op onze computer worden extra beveiligd met een internetsecurity programma.

 

Persoonsgegevens en bedrijfsgegevens die verstrekt zijn ten dienste van het samenstellen van een aanbod op maat, het maken van offertes, teamtraining, persoonlijke training of coaching wordt slechts bewaard wanneer relevant en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard voor de Belastingdienst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden


Meer In Verbinding verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Wanneer u op onze nieuwsbrief bent geabonneerd heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of met 1 klik te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account bij Mailchimp.
Voor door u geplaatste posts en berichten via de website en op facebook bent u zelf verantwoordelijk. Daarnaast behouden wij als bedrijf ook het recht om berichten die niet in overeenstemming zijn met wat wij als bedrijf willen uitstralen te verwijderen.

 

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar helmie@meerinverbinding.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Meer In Verbinding zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip- ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Meer In Verbinding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via helmie@meerinverbinding.nl